จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 4
ชื่อโครงการ :
จัดหาแบบพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 14 รายการ
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
1,850,567.01 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
1,850,567.01 บาท
E-Mail :
555106@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
077200517
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
-
ผู้บันทึก :
งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2022-08-03 11:15:02
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 3 ส.ค. 2565 งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน