จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 5
ชื่อโครงการ :
ซื้อโซเดียมไฮดรอกไซด์ชนิดแข็ง จำนวน 86,025 กิโลกรัม ให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัด ปีงบประมาณ 2566
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
3,635,846.63 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
3,635,846.63 บาท
E-Mail :
55520@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
074-311-245
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 57 ถ.ราชดำเนิน ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2022-07-27 16:21:45
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 27 ก.ค. 2565 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5