จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสุโขทัย
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม บริเวณ บ้านวังผักบุ้ง หมู่ที่ 2 ต.บ้านป้อม อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย (กปภ.สาขาสุโขทัย)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
1,740,000.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
1,740,000.00 บาท
E-Mail :
5510321@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
0869368193
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
งานอำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุโขทัย
ผู้บันทึก :
นางนริศรา คุ้มคชสีห์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-07-13 17:09:54
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 13 ก.ค. 2561 นางนริศรา คุ้มคชสีห์