จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 9
ชื่อโครงการ :
สารพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ชนิดผง ชนิดความเป็นด่างสูง (PACL) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๑,๑๒๕,๖๐๐ กิโลกรัม พร้อมขนส่ง
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
26,496,624.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
26,496,624.00 บาท
E-Mail :
thanyalakt@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
053-343800ต่อ4101
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 เลขที่ 151 หมู่ 11 ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
ผู้บันทึก :
งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2022-08-05 15:56:21
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 5 ส.ค. 2565 งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน