จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต10
ชื่อโครงการ :
งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย บริเวณการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑๐ และห้องปฏิบัติการสาขา (Lab Cluster) การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
520,270.38 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
520,270.38 บาท
E-Mail :
551206@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
056-255814-5 ต่อ 605
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน
ผู้บันทึก :
กปภ.ข.10
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2022-07-25 15:02:15
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 22 ก.ค. 2565 กปภ.ข.10