จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 2
ชื่อโครงการ :
จัดซื้อสารพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ ชนิดผง ชนิดความเป็นด่างสูง จำนวน ๓,๐๔๕,๗๐๐ กิโลกรัม พร้อมขนส่ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
76,447,070.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
76,447,070.00 บาท
E-Mail :
orawana@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
0-3675-1925
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2022-07-21 15:22:55
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 21 ก.ค. 2565 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2