จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 7
ชื่อโครงการ :
จัดซื้อคลอรีนเหลว ขนาดบรรจุ ท่อละ 100 กก. จำนวน 5,689 ท่อ พร้อมขนส่ง กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.7 ปีงบประมาณ 2566
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
13,696,267.50 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
13,696,267.50 บาท
E-Mail :
woraluckt@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
042-323003
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 เลขที่ 140 ม.4 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2022-08-04 17:51:24
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 4 ส.ค. 2565 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7