จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 7
ชื่อโครงการ :
จัดซื้อมาตรวัดน้ำสำรองคลัง จำนวน 5 รายการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 ประจำปีงบประมาณ 2566
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
22,127,189.12 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
21,417,655.00 บาท
E-Mail :
woraluckt@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
042-323003
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 เลขที่ 140 ม.4 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2022-07-25 17:24:47
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 25 ก.ค. 2565 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7