จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 4
ชื่อโครงการ :
งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารปฏิบัติการ (Lab Cluster) สาขาภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
156,000.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
156,000.00 บาท
E-Mail :
555106@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
077200517
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
-
ผู้บันทึก :
งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2022-07-26 11:04:17
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 26 ก.ค. 2565 งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน