จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 4
ชื่อโครงการ :
จัดซื้อสารโซเดียมคาร์บอเนตแอนไฮดรัส (โซดาแอช) พร้อมขนส่งให้ กปภ.สาขาในสังกัด จำนวน 431,850 กิโลกรัม
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
11,551,987.50 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
11,551,987.50 บาท
E-Mail :
555106@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
077200517
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
-
ผู้บันทึก :
งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2022-07-21 13:32:14
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 21 ก.ค. 2565 งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน