จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 4
ชื่อโครงการ :
จัดซื้อแคลเซียมไฮโปคลอไรต์ (ปูนคลอรีน ชนิด ๖๕%) พร้อมขนส่งให้ กปภ.สาขาในสังกัด จำนวน ๓๙๓ ถัง (๕๐ กิโลกรัม/ถัง)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
1,429,734.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
1,429,734.00 บาท
E-Mail :
555106@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
077200517
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
-
ผู้บันทึก :
งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2022-07-20 14:20:38
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
2 20 ก.ค. 2565 งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน
1 7 ก.ค. 2565 งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน