จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 6
ชื่อโครงการ :
มาตรวัดน้ำ เพื่อสำรองคลังพัสดุ จำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2566
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
26,668,947.50 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
26,668,947.50 บาท
E-Mail :
thanyamartj@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
043-237174
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
งานพัสดุฯ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 ถนนหลังศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2022-07-26 11:22:42
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 26 ก.ค. 2565 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6