จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาเกาะสมุย
ชื่อโครงการ :
งานจ้างเหมาขุดลอกสระพักตะกอน จำนวน 3 สระ บริเวณสถานีผลิตน้ำพรุหน้าเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
147,000.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
147,000.00 บาท
E-Mail :
555103@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
0-7742-0138
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเกาะสมุย
ผู้บันทึก :
นางสาวจารุภา ปรีชาชาญ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-04-22 13:42:18
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 23 มี.ค. 2564 นางสาวจารุภา ปรีชาชาญ