จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาบ้านฉาง
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ นายบดินทร์ ชูประเสริฐ วางท่อขยายเขตประปาเข้าโฉนดที่ 43666 ม.3 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
64,037,538,113.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
166,971.00 บาท
E-Mail :
5531022@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
038602008, 038601292
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
งานอำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านฉาง
ผู้บันทึก :
นางสาววิมลพรรณ พลภาณุมาศ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-04-16 09:18:18
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 26 มี.ค. 2564 นางสาววิมลพรรณ พลภาณุมาศ