จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาเกาะคา
ชื่อโครงการ :
โครงการปรับปรุงเส้นท่อ ปรับขอบเขตการจ่ายน้ำและเสริมแรงดัน อ.เกาะคา จ.ลำปาง
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
2,431,040.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
2,431,040.00 บาท
E-Mail :
5511023@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
0-5428-1388
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเกาะคา เลขที่ 273 หมู่ 3 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง
ผู้บันทึก :
นางศิริพันธ์ ศรีละอิน
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-04-08 10:48:39
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 7 เม.ย. 2564 นางศิริพันธ์ ศรีละอิน