จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสามพราน
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาสำหรับ บจ.ไดมอนด์ พรอพเพอร์ตี้ โฮม (เฟส 2) หมู่ที่ 3 ตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
451,241.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
450,000.00 บาท
E-Mail :
5542018@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
034322681
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
งานอำนวยการ กปภ.สาขาสามพราน
ผู้บันทึก :
นางผ่องฉวี แก้วคชสาร
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-04-07 10:39:10
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 7 เม.ย. 2564 นางผ่องฉวี แก้วคชสาร