จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาศรีราชา
ชื่อโครงการ :
งานจ้างเหมาซ่อมเครื่องกวาดตะกอน สถานีผลิตน้ำบางพระ 2 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
349,462.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
349,462.00 บาท
E-Mail :
5531015@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
038-311131 ต่อ 26
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
งานอำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา เลขที่ 141/19 หมู่ 2 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
ผู้บันทึก :
นางสาวพนิตธิดา พรหมเมศ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-04-05 09:40:29
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
2 24 มี.ค. 2564 นางสาวพนิตธิดา พรหมเมศ
1 19 มี.ค. 2564 นางสาวพนิตธิดา พรหมเมศ