จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสมุทรสาคร
ชื่อโครงการ :
งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ น.ส.สลิลทิพย์ สารศักดิ์ ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
404,937.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
369,000.00 บาท
E-Mail :
5542016@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
034-411-844
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสมุทรสาคร
ผู้บันทึก :
นายชัยวัฒน์ มั่งมีธนวาณิชย์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-04-05 09:02:53
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 5 เม.ย. 2564 นายชัยวัฒน์ มั่งมีธนวาณิชย์