จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาแม่ริม
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาขุดลอกตะกอนในสระพักน้ำดิบ โรงสูบน้ำแรงต่ำบ้านห้วยโจ้ สถานีผลิตน้ำแม่ริม 1 พร้อมขนทิ้ง
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
525,370.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
525,370.00 บาท
E-Mail :
5511014@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
053297253
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแม่ริม
ผู้บันทึก :
ธนิวรรณ ชูอินทร์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-04-01 16:25:41
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 31 มี.ค. 2564 ธนิวรรณ ชูอินทร์