จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาน่าน
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับ บจก.น้ำทองน่าน 2560โฉนดเลขที่ 59540, 59858, 60114, 59463, 59491, 45857 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
1,543,115.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
1,385,000.00 บาท
E-Mail :
phadungc@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
054-710578
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาน่าน
ผู้บันทึก :
นายผดุง เชียงหนุ้น
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-03-31 10:10:44
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 25 มี.ค. 2564 นายผดุง เชียงหนุ้น