จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 4
ชื่อโครงการ :
จัดซื้อมาตรวัดน้ำชนิดทองเหลือง (ไม่มีชุดยูเนียน) ขนาด 1/2 นิ้ว จำนวน 5,500 เครื่อง
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
5,031,675.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
5,031,675.00 บาท
E-Mail :
555106@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
077200517
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
-
ผู้บันทึก :
งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-03-31 14:15:44
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 31 มี.ค. 2564 งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน