จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขานครราชสีมา
ชื่อโครงการ :
งานจ้างซ่อมแซมและบํารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า ตามโครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance : PM) การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครราชสีมา
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
310,514.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
310,514.00 บาท
E-Mail :
5541029@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
044-371444
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครราชสีมา
ผู้บันทึก :
เบญจวัน เลิศชัยยุทธพงษ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-03-30 10:40:02
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 30 มี.ค. 2564 เบญจวัน เลิศชัยยุทธพงษ์