จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาภูเขียว
ชื่อโครงการ :
การขายทอดตลาดสินทรัพทย์ถาวรที่ชำรุด
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
2,729.56 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
2,729.56 บาท
E-Mail :
5521028@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
0-4486-1353
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเขียว
ผู้บันทึก :
นายทองสุข ทองดีเวียง
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-03-29 15:12:03
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 23 มี.ค. 2564 นายทองสุข ทองดีเวียง