จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสมุทรสาคร
ชื่อโครงการ :
งานโครงการกำจัดตะกอนอย่างเป็นระบบ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร ปีงบประมาณ 2564
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
392,690.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
392,690.00 บาท
E-Mail :
5542016@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
034-411-844
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสมุทรสาคร
ผู้บันทึก :
นายชัยวัฒน์ มั่งมีธนวาณิชย์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-03-25 09:54:55
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 25 มี.ค. 2564 นายชัยวัฒน์ มั่งมีธนวาณิชย์