จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต10
ชื่อโครงการ :
งานก่อสร้างแพสูบน้ำ และวางท่อส่งน้ำดิบ ขนาด Dia 315 มม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบ กปภ.สาขาวิเชียรบุรี (น.ศรีเทพ)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
17,965,300.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
17,965,300.00 บาท
E-Mail :
551206@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
056-255814-5 ต่อ 605
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน
ผู้บันทึก :
กปภ.ข.10
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-03-24 17:28:56
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 24 มี.ค. 2564 กปภ.ข.10