จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาบางปะกง
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้ บริษัท มายกรีนวิลเลจ จำกัด บริเวณมายกรีนท่าสะอ้าน (เฟส 3 ระยะ 3) หมู่ที่ 7 ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
347,197.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
313,549.00 บาท
E-Mail :
5531018@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
038538339
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางปะกง
ผู้บันทึก :
นางสาวนุชวรรณ สายวิเศษ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-03-24 08:53:03
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 16 มี.ค. 2564 นางสาวนุชวรรณ สายวิเศษ