จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขามหาสารคาม
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวการก่อสร้าง บริเวณสะพานกุดนางใย ถนนริมคลองสมถวิล ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เงินงบประมาณ 124,120.00 บาท
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
124,120.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
124,120.00 บาท
E-Mail :
pongsakronp@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
043-711126-7
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
งานอำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขามหาสารคาม 44 ถ.มหาชัยดำริห์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม
ผู้บันทึก :
นายพงศกร ป้อมอาษา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-03-23 17:35:54
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 23 มี.ค. 2564 นายพงศกร ป้อมอาษา