จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 9
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อส่งน้ำดิบและแนวสายไฟฟ้า หน่วยบริการสอง ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ กปภ.สาขาร้องกวาง
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
3,440,050.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
3,440,050.00 บาท
E-Mail :
thanyalakt@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
053-343800ต่อ4101
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 เลขที่ 151 หมู่ 11 ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
ผู้บันทึก :
งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-04-01 13:33:51
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 1 เม.ย. 2564 งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน