จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาบางสะพาน
ชื่อโครงการ :
ซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมมาตรวัดน้ำหลักขนาด 200 มม. ยี่ห้อ SIMENS สถานีผลิตน้ำช้างแรกและสถานีผลิตน้ำทับสะแก การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
0.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
142,845.00 บาท
E-Mail :
5542032@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
032691883
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางสะพาน
ผู้บันทึก :
นางสาววรรณวิไล ศิริเวช
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-03-23 10:09:35
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 11 มี.ค. 2564 นางสาววรรณวิไล ศิริเวช