จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 4
ชื่อโครงการ :
ซื้อติดตั้งปรับปรุง DMA และเชื่อมโยงข้อมูลน้ำสูญเสีย กปภ.สาขาหลังสวน
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
2,889,000.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
2,889,000.00 บาท
E-Mail :
555106@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
077200517
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
-
ผู้บันทึก :
งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-03-22 15:08:03
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 22 มี.ค. 2564 งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน