จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาบางปะกง
ชื่อโครงการ :
จ้างบำรุงรักษาหม้อแปลงขนาด 1250 KVA สถานีสูบน้ำขวัญสะอาด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
162,747.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
162,747.00 บาท
E-Mail :
5531018@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
38538339
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางปะกง
ผู้บันทึก :
นางสาวนุชวรรณ สายวิเศษ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-03-22 09:54:09
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 12 มี.ค. 2564 นางสาวนุชวรรณ สายวิเศษ