จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาพนมสารคาม
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมางานล้างถังน้ำใส จำนวน 6 สถานี กปภ.สาขาพนมสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
149,666.79 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
149,666.79 บาท
E-Mail :
5531020@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
0-3855-1151
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
งานอำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพนมสารคาม
ผู้บันทึก :
นายพิพันธ์ สุขสายไทยชะนะ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-03-18 16:10:53
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 15 มี.ค. 2564 นายพิพันธ์ สุขสายไทยชะนะ