จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาเกาะสมุย
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อ SP ขนาด Ø 300 มม.ทางหลวงหมายเลข 4169 ตอนทางรอบเกาะสมุยตอน 4 ระหว่าง กม.26+927 ถึง กม.27+454 (ขวาทาง) อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
497,000.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
497,000.00 บาท
E-Mail :
555103@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
0-7742-0138
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเกาะสมุย
ผู้บันทึก :
นางสาวจารุภา ปรีชาชาญ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-03-17 17:12:33
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 1 มี.ค. 2564 นางสาวจารุภา ปรีชาชาญ