จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
ชื่อโครงการ :
งานปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาขนาด 500 ลบ.ม./ชม. เป็น 700 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตน้ำ ดอนทราย ตำบลดอนทราย อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากท่อ
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
8,560,000.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
8,560,000.00 บาท
E-Mail :
supeepatp@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
032200781
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ผู้บันทึก :
น.ส.สุภีพัชร์ ปริโยธร
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-03-24 13:37:00
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 24 มี.ค. 2564 น.ส.สุภีพัชร์ ปริโยธร