จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
ชื่อโครงการ :
งานก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาขนาด 200 ลบ.ม./ชม. สถานีเพิ่มแรงดันบ่อนอก ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
12,840,000.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
12,840,000.00 บาท
E-Mail :
chanidaph@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
032200781
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ผู้บันทึก :
นางสาวชนิดา โพธิ์ศรี
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-03-17 09:20:53
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 12 มี.ค. 2564 นางสาวชนิดา โพธิ์ศรี