จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำและวางท่อน้ำดิบ จากคลองห้วยยายร้า - อ่างเก็บน้ำห้วยชากนอก ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
294,250,000.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
293,601,812.59 บาท
E-Mail :
aunchaic@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
0-2551-8121-26
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
กองจัดหา การประปาส่วนภูมิภาค เลขที่ 72 ซอยแจ้งวัฒนะ 1 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-03-16 15:12:09
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 16 มี.ค. 2564 กองจัดหา