จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขากระบี่
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาเปลี่ยนกรวดและทรายกรอง โรงกรองน้ำ 500 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตน้ำตลาดเก่า การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
1,151,385.91 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
1,151,385.91 บาท
E-Mail :
5551025@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
075-611354
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
-
ผู้บันทึก :
น.ส.สาวิตรี สงเรือง
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-03-16 14:44:59
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 16 มี.ค. 2564 น.ส.สาวิตรี สงเรือง