จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสุวรรณภูมิ
ชื่อโครงการ :
จำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพหรือไม่จำเป็นที่ต้องใช้งาน จำนวน 1 รายการ
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
19,000.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
19,000.00 บาท
E-Mail :
tadsaneek@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
0-4358-1350
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
งานอำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุวรรณภูมิ ถ.ปัทมานนท์ ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130
ผู้บันทึก :
ทัศนีย์ เกตุภูงา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-03-15 17:16:30
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 15 มี.ค. 2564 ทัศนีย์ เกตุภูงา