จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
ชื่อโครงการ :
งานก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาขนาด 100 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตน้ำทับสะแก ตำบลทับสะแก อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
10,700,000.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
10,700,000.00 บาท
E-Mail :
ekkaratk@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
032200781
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ผู้บันทึก :
นายเอกรัตน์ กรปรีชา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-03-12 17:25:47
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 12 มี.ค. 2564 นายเอกรัตน์ กรปรีชา