จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาประจวบคีรีขันธ์
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาโครงการจัดการตะกอนอย่างเป็นระบบ(WSPกำจัดตะกอน) กปภ.สาขาประจวบคีรีขันธ์
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
214,000.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
214,000.00 บาท
E-Mail :
5542029@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
032-611051
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาประจวบคีรีขันธ์
ผู้บันทึก :
น.ส.สุกัลยา เกิดทอง
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-03-12 15:58:42
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 12 มี.ค. 2564 น.ส.สุกัลยา เกิดทอง