จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสุพรรณบุรี
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมางานโครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) หม้อแปลงไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า กปภ.สาขาสุพรรณบุรี
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
264,504.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
264,504.00 บาท
E-Mail :
puttaravdeew@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
087-0449401
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
งานอำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี
ผู้บันทึก :
ภัทราวดี วงษ์สุวรรณ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-03-12 14:21:33
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 12 มี.ค. 2564 ภัทราวดี วงษ์สุวรรณ