จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาพังงา
ชื่อโครงการ :
งานล้างมาตรวัดน้ำขนาด ½ นิ้ว - 1 นิ้ว จำนวน 2,750 เครื่อง ในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
353,100.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
353,100.00 บาท
E-Mail :
5551021@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
076-412156
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพังงา
ผู้บันทึก :
น.ส.กาญจนา แก้วมาก
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-03-12 13:31:50
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 1 มี.ค. 2564 น.ส.กาญจนา แก้วมาก