จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาบุรีรัมย์
ชื่อโครงการ :
งานจ้างเหมาขุดลอกสระพักตะกอน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
730,810.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
730,810.00 บาท
E-Mail :
5532019@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
0-4461-1597
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
งานอำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบุรีรัมย์ 2/19 ถ.บุลำดวน ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
ผู้บันทึก :
นายวิวัฒน์ สุรินทรานนท์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-03-12 13:18:19
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 12 มี.ค. 2564 นายวิวัฒน์ สุรินทรานนท์