จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาตะพานหิน
ชื่อโครงการ :
งานปรับปรุงเส้นท่อซอยบ้านนายศาตนันต์ สถิตย์ดี ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
180,830.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
178,000.00 บาท
E-Mail :
5512031@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
0982659441
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาตะพานหิน 403 ถ.ริมน่าน ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110
ผู้บันทึก :
ศาตนันท์ สถิตย์ดี
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-03-11 11:45:39
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
2 11 มี.ค. 2564 ศาตนันท์ สถิตย์ดี
1 11 มี.ค. 2564 ศาตนันท์ สถิตย์ดี