จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)
ชื่อโครงการ :
งานจ้างเหมาตัดมาตร/ประสานมาตรวัดน้ำ (ฝั่งบก) จำนวน 1 เดือน (1 มี.ค. 64 - 31 มี.ค. 64)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
154,000.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
154,000.00 บาท
E-Mail :
5531012@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
0-3822-2461-5 ต่อ116
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) เลขที่ 26/1 หมู่ 12 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ผู้บันทึก :
นางสาววลัยทิพย์ สิริภาสรุจิกุล
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-03-09 10:50:00
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 24 ก.พ. 2564 นางสาววลัยทิพย์ สิริภาสรุจิกุล