จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาพนมสารคาม
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตให้ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน เข้าบริเวณจากแยกทางหลวง 331 เข้าหนองไทร หมู่ที่ 14 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
360,294.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
360,294.00 บาท
E-Mail :
5531020@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
0-3855-1151
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
งานอำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพนมสารคาม
ผู้บันทึก :
นายพิพันธ์ สุขสายไทยชะนะ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-03-08 18:52:31
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 25 ก.พ. 2564 นายพิพันธ์ สุขสายไทยชะนะ