จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
ชื่อโครงการ :
เช่าบริการเครือข่ายเสมือนและระบบแจ้งเตือนและระบบแจ้งเตือนข้อความสั้น (SMS) เพื่อรองรับระบบสารสนเทศสำหรับผู้ใช้น้ำ การประปาส่วนภูมิภาค
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
11,441,517.13 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
11,441,517.13 บาท
E-Mail :
aunchaic@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
0-2551-8121-26
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
กองจัดหา การประปาส่วนภูมิภาค เลขที่ 72 ซอยแจ้งวัฒนะ 1 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-03-15 10:56:44
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 15 มี.ค. 2564 กองจัดหา