จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาแม่สาย
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำ ให้กับ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 327 อ.แม่จัน จ.เชียงราย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สาย
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
2,262,800.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
2,262,000.00 บาท
E-Mail :
5511036@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
053731010
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สาย
ผู้บันทึก :
สุรเชษฐ์ อุตรพงศ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-03-01 11:23:57
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 1 มี.ค. 2564 สุรเชษฐ์ อุตรพงศ์