จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาแม่สอด
ชื่อโครงการ :
ซื้อ Ultrasonic Flow Meter (Mobile Type)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
513,600.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
513,600.00 บาท
E-Mail :
5512020@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
0-5554-4540
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
งานอำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแม่สอด
ผู้บันทึก :
นางจินดา เดชเดชา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-02-25 16:02:25
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 25 ก.พ. 2564 นางจินดา เดชเดชา