จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต10
ชื่อโครงการ :
งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณซอยศรีบุญพัฒนา-เทศบาลทับคล้อซอย 1 (หน่วยบริการทับคล้อ) ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร (กปภ.สาขาตะพานหิน)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
3,531,000.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
3,531,000.00 บาท
E-Mail :
551206@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
056-255814-5 ต่อ 605
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน
ผู้บันทึก :
กปภ.ข.10
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-02-24 11:00:32
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 24 ก.พ. 2564 กปภ.ข.10